ДОКУМЕНТАЦИЯ


Окончателният проект на Общия устройствен план на община Банско включва следните текстови и графични материали:

ТекстГрафикаПриложения